TASUTA TARNE ÜLE EESTI

ALATES 45€ ostust!

MüügitingimusedRivel Partners OÜ(TEAFORYOU.EE)

Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad TeaForYou.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Rivel Patrners OÜ (edaspidi TeaForYou.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad TeaForYou.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 3. TeaForYou.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse TeaForYou.ee veebilehel.

Hinnainfo

 1. Kõik TeaForYou.ee veebipoes toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Ostudel, mille kogusumma jääb alla 45 euro, lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile Eestisse (SmartPOST pakiautomaat 3 eurot; DPD kullerteenus 3,75 eurot). 3) Ostudel, mille kogusumma jääb alla 99€ lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile Soome (Itella SmartPOST pakiautomaat 8,95 eurot; Posti.fi postkontor 9,95 eurot).
 3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (24 tundi pärast tellimuse vormistamist).
 4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja TeaForYou.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 5. TeaForYou.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse TeaForYou.ee veebilehel.

Tellimuse vormistamine

 1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Vormista ostˮ.
 3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, makseviis ja vajutage lingile „Kinnitan tellimuseˮ. Seejärel suunatakse teid panka arvet tasuma. Pangaülekande makseviisiga tasumisel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda teile sobivas pangas euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
 4. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
 5. TeaForYou.ee veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse päevadel E−P 9:00−22:00

Müügilepingu jõustumine

 1. Kauba müügilepinguga kohustub TeaForYou.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või TeaForYou.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub TeaForYou.ee’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist TeaForYou.eepangakontole.

Kohaletoimetamine

 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib TeaForYou.eetellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
 2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest TeaForYou.ee pangakontole.
 3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 4. TeaForYou.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida TeaForYou.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
 5. Kohaletoimetamise kiirus sõltub kulleri firmast, kuid maksimum aeg on 7 päeva, alates tellimuse kinnitamist.

Tagastamisõigus

 1. Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole TeaForYou.ee veebipoest tellimise eripära.
 2. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Tarbijal taganemise õigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada. Muu hulgas ei kuulu tagastamisele avatud pakendiga kosmeetikatooted ja parfüümid.
 3. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 4. Kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal esitada Kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis e-posti aadressile info@teaforyou.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 5. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 6. Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui TeaForYou.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
 7. TeaForYou.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea TeaForYou.ee Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Vääramatu jõud

 1. TeaForYou.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida TeaForYou.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete kaitse ja töötlemine

 1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
 2. TeaForYou.ee kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.
 3. Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, isikukood, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.
 4. TeaForYou.ee kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada TeaForYou.ee veebisaidil Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
 5. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 6. TeaForYou.ee’l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 7. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
 8. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku TeaForYou.ee veebilehel.
 9. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka TeaForYou.ee ligipääs.
 10. TeaForYou.ee ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.
 11. Rivel Partners OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 12. Teil on alati võimalus mitte nõustuda teie isikuandmete töötlemisega, mida viiakse läbi teie nõusoleku alusel. Ilma tellimuse täitmiseks nõutavate andmeteta ostu lõpetamine pole võimalik, kuna me ei saa sellist tellimust täita.

Pretensioonide esitamise kord

 1. TeaForYou.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul TeaForYou.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad TeaForYou.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab TeaForYou.ee.
 5. TeaForYou.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@teaforyou.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. Tarbijal on õigus nõuda TeaForYou.ee veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui TeaForYou.ee veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, TeaForYou.ee veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Firma andmed

Rivel Partners OÜ

Reg nr: 14103809
Kadaka tee 72A Tallinn

IBAN: EE032200221065835934
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

Tel. 58505818

Mahe toodete päritolumaa

sulge
sulge
Ostukorv (0)

Ostukorvis ei ole tooteid. Ostukorvis ei ole tooteid.Keel


0